• RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o. advokátní kancelář
  • Václavská 316/12
  • 120 00 Praha 2
  • tel.: +420 224 247 135
  • fax: +420 224 247 136
  • e-mail: office@rakovsky.com

VÝZNAMNÉ REFERENCE

GE Money Bank

Komplexní poradenství vč. zastoupení v soudních sporech při vymáhání souboru nesplácených pohledávek.

NOVASERVIS / METAL Znojmo

Poradenství prodávajícím při prodeji 100% akcií a postoupení pohledávek za společností.

VÍTKOVICE STEEL

Poradenství zahraničnímu zájemci o privatizaci společnosti.

Severomoravské vodovody a kanalizace

Poradenství pro veřejnou zakázku na poskytnutí syndikovaného úvěru ve výši 1,75 miliardy Kč. Poradenství společnosti při povinné nabídce převzetí.

TCHECOMALT GROUP

Poradenství investorovi při nabytí souboru pohledávek od České konsolidační agentury jejich a následném vymáhání.

Poradenství při ukončení konkursu fúzí.

PMS Přerov

Poradenství při snížení základního kapitálu a v dalších otázkách právní regulace akciových společností.

Roltechnik

Poradenství prodávajícímu při prodeji 100% podílu ve společnosti.

TIBA, Nobleslen

Poradenství investorovi při nabytí aktiv z konkursní podstaty.

Pivovar Steiger (SK)

Poradenství česko – anglickému konsorciu investorů při nabytí majoritního podílu a postoupení pohledávek za společností.

Rybářství Telč

Poradenství kupujícímu při nabytí majoritního podílu ve společnosti, de-listing, squeeze-out, majetková restrukturalizace a snížení základního kapitálu.

METRA Blansko

Komplexní poradenství při fúzi.

Pracujeme zejména pro úspěšné obchodní společnosti a jiné podnikatele, jimž poskytujeme široký servis právních služeb. Našimi klienty jsou i další soukromé osoby či veřejnoprávní korporace, kterým pomáháme efektivně spravovat majetek, realizovat obchodní transakce, preventivně hájit zájmy při uzavírání smluv a vstupu do dalších právních vztahů nebo účelně řešit vzniklé spory.

Mezi naše významné klienty patří čeští i zahraniční privátní a institucionální investoři, mj. banky; poskytovali jsme či poskytujeme služby čtyřem z největších bank působících na českém trhu. Významné a náročné zakázky jsme úspěšně splnili i vůči dalším klientům podnikajícím např. ve farmacii, potravinářství, maloobchodu, nakladatelství, stavebním a textilním průmyslu či ocelářství. Pracujeme i pro klienty z oblasti služeb, zejména v odvětví poradenství, reklamy, gastronomie a hotelnictví.

Naše klientela mezi veřejnoprávními osobami zahrnuje ústřední orgány státní správy, profesní a zájmové organizace nebo vědecké instituce.