• RAKOVSKÝ & PARTNERS s. r. o. advokátní kancelář
 • Václavská 316/12
 • 120 00 Praha 2
 • tel.: +420 224 247 135
 • fax: +420 224 247 136
 • e-mail: office@rakovsky.com

PŘEHLED SLUŽEB

Naši klientelu tvoří především úspěšné obchodní společnosti, jimž poskytujeme široký servis právních služeb souvisejících s podnikáním, ale i jiné soukromé osoby a veřejnoprávní korporace. Rozsah služeb je dostatečně široký, abychom dokázali pokrýt různorodé potřeby naší klientely. Mezi naše profilové právní oblasti patří:

 • Duševní vlastnictví
 • Fúze, akvizice, transakční poradenství a restrukturalizace
 • Hospodářská soutěž a veřejná podpora
 • Insolvence
 • Nemovitosti
 • Obchodní společnosti a cenné papíry
 • Soudní a rozhodčí řízení
 • Směnky, šeky
 • Smluvní agenda
 • Veřejné zakázky

KOMPLEXNÍ PROJEKTY

Jsme připraveni řešit složité projekty komplexní povahy, kde je potřebná součinnost právních poradců s dalšími profesionály.

JAZYKY

Služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

CENY

Preferujeme časovou odměnu za poskytování právních služeb. Sazba časové odměny odráží typ, povahu a komplexnost služby. U rozsáhlejších nebo specifických projektů jsme připraveni nabídnout vysoce individuální přístup a sjednat buď pevnou sazbu odměny za celý projekt nebo – ve výjimečných a k tomu vhodných případech – sníženou hodinovou sazbu či pevnou sazbu s prémií za výsledek.